שליחת קבצים באינטרנט

משלוח בדואר (פילם, תמונות, דיסקים, שקופיות ועוד)

 

 יש לשלוח לת.ד. 51071 תל אביב, 61510מומלץ לשלוח בדואר רשום.

לאחר המשלוח, שלחו לנו מייל ל-pandalabs@gmail.com וציינו: סוג השירות (פיתוח ו/או סריקה ו/או הדפסה) ואת פרטי ההתקשרות שלכם.